ติดต่อเรา

โรงแรมสุขสมบูรณ์
243/3 ถนนชายโขง
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทรศัพท์ (ภายในเวลา 8.30 – 20.00) 042-821-064,  042-031-169, 092-728-5288
แฟ็กซ์ 042-822-482

Suksomboon Hotel
243/3 Chai Khong rd.
Chiang Khan, Loei 42110
Tel (8.30am – 8.00pm) 042-821-064,  042-031-169, 092-728-5288
Fax 042-822-482