จองห้องพัก/วิธีชำระเงิน

การจองห้องพักและการชำระเงิน
ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่เบอร์ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 20.00 )

042-821064 042-031169
092-7285288
แฟ็กซ์
042-822482

การชำระเงิน
โอนเงินชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังจากติดต่อสำรองห้องพัก ในกรณีสำรองห้องพักล่วงหน้าไม่ถึง 3 วัน ให้ผู้จองโอนชำระค่าห้องภายในวันที่ทำการจอง มาที่บัญชี

นางวิจิตรา ไพบูลย์กิจเจริญ
ธนาคากสิกรไทย สาขาเชียงคาน เลย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 046-3-88421-8

นางวิจิตรา ไพบูลย์กิจเจริญ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี เลย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 431-012691-4

 

หลังจากที่โอนเงินชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้วให้แฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุรายละเอียดการเข้าพักมาให้ทางโรงแรมที่เบอร์ 042-822482 หรือแจ้งการโอนเงินผ่านทาง Line id: ssbck  เพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องพัก