จองห้องพัก/วิธีชำระเงิน

การจองห้องพักและการชำระเงิน

ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่เบอร์ (ตั้งแต่เวลา 8.30 – 20.00 )
042-821064
092-7285288

การชำระเงิน
โอนเงินชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังจากติดต่อสำรองห้องพัก ในกรณีสำรองห้องพักล่วงหน้าไม่ถึง 3 วัน ให้ผู้จองโอนชำระค่าห้องภายในวันที่ทำการจอง มาที่บัญชี

นายปริญญา ไพบูลย์กิจเจริญ
ธนาคากสิกรไทย  สาขาเชียงคาน  บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  1001717258

นายปริญญา ไพบูลย์กิจเจริญ
ธนาคารกรุงไทย  สาขาเชียงคาน  บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  6606554330

นายปริญญา ไพบูลย์กิจเจริญ
ธนาคารออมสิน  สาขาเชียงคาน  บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  020365456357

หลังจากที่โอนเงินชำระค่าห้องพักเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุรายละเอียดการเข้าพักมาให้ทางโรงแรมที่เบอร์ 092-7285288 หรือแจ้งการโอนเงินผ่านทาง Line id: ssbck  เพื่อเป็นการยืนยันการจองห้องพัก